Elektronická evidence tržeb

CHCI EET

Svou EET si můžete objednat ZDE.

 
 
 

VÍCE INFORMACÍ

CO JE ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB ( EET )?

 

Elektronická evidence tržeb slouží k tomu, že každý zákazník obdrží od svého obchodníka účtenku s unikátním kódem. Při uskutečnění evidované tržby zašle obchodník skrze elektronické zařízení datovou zprávu na server Finanční správy, odkud mu následně bude přidělen pro tuto evidovanou tržbu unikátní kód, který bude ihned zákazníkovi vytištěn na účetní doklad ( např. stvrzenku ). Zároveň Finanční správa bude tyto transakce evidovat a uchovávat.

Evidovanou tržbou je jakákoliv platba, která není ojedinělá, a je uskutečněna prostřednictvím:

a) hotovosti ( nazáleží na tom zda v české, či zahraniční měně ),

b) bezhotovostního převodu peněžních prostředků ( např. při platbě kartou),

c) šeku, směnky nebo jiných forem, které jsou stranami vnímány jako prostředek placení (např. stravenky, poukazy, atd.)

Vždy se jedná o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, za podmínek uvedených v § 6 návrhu zákona o evidenci tržeb, tudíž se nejedná o ojedinělou platbu.

 

 

HARMONOGRAM ZAVEDENÍ EET 2016 / 2017

 

Každý podnikatelský subjekt působící na území ČR, se bude do systému elektronické evidence tržeb zapojovat v následujících fázích. Od níže uvedeného datumu platí povinnost této evidence.:

1. fáze - od 1. 12. 2016: Ubytovací a stravovací služby
2. fáze - od 1. 3. 2017: Maloobchod a velkoobchod
3. fáze - od 1. 3. 2018: Ostatní činnosti s výjimkou činností uvedených ve 4. fázi
4. fáze - od 1. 6. 2018: vybraná řemesla a výrobní činnosti ( např. doprava, zemědělství, svobodná povolání )

 

 

ZAJÍMAVÉ INFORMACE K EET

 

Kdo bude evidovat své tržby již od 1. prosince 2016?:

Platí pro stravovací služby – restaurace, hospody, cukrárny, kavárny, rychlá občerstvení, atd., pouze pokud tato zařízení poskytují zázemí pro hosty (např. stoly, židle, toalety).

Platí pro ubytovací služby – hotely, motely, penziony, kempy,….atd.

Stánky s občerstvením ( tzv. okénkový prodej ) nebudou muset zavést EET již od prosince 2016, jelikož se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží ( povinnost EET pro ně platí až od 1.3.2018 ).

 

U stravovacích služeb se také od 1. 12.2016 sníží sazba DPH z 21 % na 15 %.

V základní sazbě bude i nadále zůstávat podávání alkoholických nápojů.

 

 

Spropitné a EET

Spropitné určené přímo pro číšníky a servírky podle MF ČR evidence tržeb nezasáhne. Spropitné bude předmětem evidence pouze tehdy, jestliže bude určeno přímo podnikateli.  Spropitné, které bude příjmem personálu (ať už napřímo, či rozdělením do mzdy), nebude podléhat evidenci.

Jestliže spropitné obdrží napřímo zaměstnanci (od zákazníků nebo ve své výplatě) či zaměstnanci prostřednictvím svého zaměstnavatele, tak se nemusí částka evidovat.

V případě, že však spropitné bude plně, či částečně příjmem pouze podnikatele, pak bude podléhat evidenci.

 

 

Jak řešit  případné problémy EET a s připojením k internetu?

a) Podnikatel se připravil na EET a má plně k dispozici online evidenci = více informací získáte v této sekci "EET" na stránkách velkoobchodu JAS ČR, a.s.

 

b) Situace, kdy podnikatel nemá k dispozici internet = Zjednodušený režim

Údaje o tržbách se neodesílají online na Finanční správu, ale nejpozději do 5 dnůzákazník však dostává účtenku okamžitě.

O zjednodušený režim je možné žádat na místně příslušném Finančním úřadě od 1. 9. 2016.

 

 

c) Situace, kdy podnikatel eviduje online tržby, ale internet vypadne:

Po uplynutí tzv. mezní doby odezvy (minimálně dvě sekundy) bude možné vystavit zákazníkovi účtenku bez fiskálního identifikačního kódu (FIK). Údaje o své tržbě však musí podnikatel odeslat nejpozději do 48 hodin na Finanční správu.

 

d) Situace, kdy nastane porucha pokladního zařízení:

V případě poruchy pokladního zařízení, bude podnikatel normálně pokračovat v přijímání tržeb. Jelikož jde o jím nezaviněný a neodvratitelný stav, nebude v takovém případě za nevydání účtenky a nezaevidování tržby postižen sankcemi.

Tuto situaci však musí podnikatel zdokumentovat a v rozumné lhůtě evidenci obnovit. Tržby realizované po dobu poruchy pokladního zařízení, pak může zaevidovat jednou sumární částkou.

 

 

 

Více informací k zavádění EET se dozvíte u svého nejbližšího Finančního správce.

Údaje obsažené v tomto článku mají pouze informativní charakter a nelze se na ně plně spoléhat.

 
 
 

Mezi naše spokojené zákazníky patří:

Albert Penny market Kaufland Coop DT Traficon GG Tabák

JAS ČR, a.s.
Jana Masaryka 22
586 01 Jihlava

tel.: +420 567 563 534
fax: +420 567 563 536
jas@jas-cr.cz


Školení ESFŠKOLENÍ ESF


Velkoobchodní síť JAS ČR,a.s. je díky své velikosti, zkušenostem a zaměření na cigarety, elektronické cigarety a tabákové výrobky ideálním partnerem pro všechny, kteří očekávají od dodavatele maximální kvalitu za přijatelnou cenu.ČISTÍRNA ŠATSTVA - JAS